TUYỂN DỤNG

Tại STAPIMEX, chúng tôi cố gắng xây dựng một môi trường làm việc năng động, văn minh và công bằng với nhiều cơ hội thăng tiến, đảm bảo tất cả các quyền lợi, mức thu nhập tốt và thoả đáng với công sức và tâm huyết của người lao động. Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm đồng đội phù hợp. Hãy ứng tuyển ngay!