CHỨNG NHẬN

STAPIMEX luôn phát triển sản phẩm dựa trên hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm được quản lý bởi các chương trình tiêu chuẩn trong chế biến thủy sản như: GMP, HACCP, SSOP và các chứng chỉ quốc tế như: IFS, ASC, GLOBAL GAP, BAP.

DANH HIỆU

Hơn 40 năm hoạt động, STAPIMEX không ngừng nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm, vượt qua nhiều rào cản, đột phát trong kinh doanh để từng bước nâng cao vị trí sản phẩm tôm Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Ghi nhận sự đóng góp đối với sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, STAPIMEX vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng những danh hiệu, huân chương cao quý trong hoạt động.