Thông điệp từ Hội đồng Quản trị

“Đảm bảo các tiêu chuẩn trách nhiệm về môi trường, trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội, dung hòa được lợi ích của người nuôi tôm và nhà máy chế biến, lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động, lợi ích của khách hàng và nhà cung cấp chính là mục tiêu phát triển bền vững và lớn mạnh của Stapimex. Trong mọi hoạt động sản xuất, STAPIMEX đều chú trọng phát triển của công ty gắn liền với sự phát triển chung của nền kinh tế địa phương và đất nước.”
Ông Trần Văn Phẩm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc CTY CP Thủy Sản Sóc Trăng.

Hành trình của STAPIMEX

Từ năm 1978 đến cuối năm 1992 : với tên gọi là: CÔNG TY THỦY SẢN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP SÓC TRĂNG.
Ngày 07/01/1993 có quyết định số 05/QĐ.TCCB.93 ngày 07/01/1993 chính thức thành lập công ty với tên gọi là : CÔNG TY THỦY SẢN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP SÓC TRĂNG.
Từ 08/05/2006 đến nay, Công ty hoạt động theo hình thức cổ phần và với tên đầy đủ “ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG”
Chung tay nâng tầm nghành chế biến và xuất khẩu thủy sản tại Việt Nam trên thị trường quôc tế bằng các giá trị an toàn, dinh dưỡng cao mà không làm tổn hại đến lợi ích người chăn nuôi, người lao động và môi trường cho thế hệ tương lai.
Ngành nghề kinh doanh chính : Chế biến và xuất khẩu thủy sản, nuôi trồng và giáo dục

Cam kết của STAPIMEX

Luôn cải tiến và đa dạng hóa danh mục sản phẩm với chất lượng quốc tế nhằm đáp ứng từng nhu cầu riêng biệt của Quý Đối tác. Tiếp tục xây dựng và mở rộng các mối quan hệ hợp tác có chung định hướng phát triển để cùng tạo dựng lên những giá trị ý nghĩa và bền vững.
Không ngừng nâng cao năng suất hoạt động, phát triển kinh tế vững mạnh, công khai, minh bạch trong việc sử dụng nguồn vốn hợp lý trong các hoạt động nhằm đảm bảo lợi ích cho Cổ đông và Nhà đầu tư.
Đồng hành cùng người chăn nuôi trên hành trình nuôi trồng hiệu quả thông qua việc hỗ trợ nguồn vốn, cải tiến công nghệ, bảo tồn môi trường, xúc tiến thương mại,.. chung tay nâng tầm ngành chế biến và xuất khẩu thủy sản của địa phương và đất nước.
Stapimex cam kết tôn trọng quyền và lợi ích hơp pháp của người lao động. Xây dựng môi trường làm việc ổn định, văn minh cùng với những với những chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ xứng đáng nhằm gắn kết tập thể tiến bước vì một mục tiêu chung.

Sơ đồ tổ chức